Kôlňa

Služba

3D textúry.

Na pomoc dizajnérom a architektom ponúkame novú službu - výber štruktúry mäkkej strechy, ktorá je prezentovaná v trojrozmernej podobe. Rozsiahly katalóg vzoriek šindľov ponúka neobmedzené možnosti tvorivých prác pre tých, ktorí si myslia, že štruktúra mäkkej strechy by mala byť v ideálnom prípade spojená s farebnou schémou fasády budovy.

Technológia pokrytia domu s blokom domu vonku s vlastnými rukami + postupné inštalácie všetkých prvkov výmurovky

Úspešne dokončená exteriérová domáca výzdoba - je dosiahnutie niekoľkých cieľov naraz: zlepšenie vzhľadu, vzhľad ochrannej vrstvy, ktorá chráni pred vonkajším vplyvom a zabezpečuje správny spôsob prevádzky nástenného koláča.

Služba

Typy

Ako stavať stodolu urobte sami

Kôlna je potrebná aj v prípade, že celá oblasť okolo domu je vysadená trávnikom, stále potrebujete niekde uložiť kosačku na trávu. Dokonca aj triviálne materiály budú vhodné na výstavbu haly a v priebehu celého procesu trvá najviac týždeň a vaša ekonomická inventúra bude zjednodušená a spoľahlivo chránená pred nepriaznivými uličnými podmienkami.

Online kalkulačka na výpočet uhla, systému krokiev a štítovej strechy

Informácie o účele kalkulačkyO strešnej kalkulačke nline portál (duo-pitch) je navrhnutá výpočet uhla trámov, počtu plášťov, zaťaženia na streche, ako aj množstva materiálu potrebného na konštrukciu tohto typu strechy.

Vypustiť

Zahrievanie

V akých prípadoch sa v krbe môže objaviť reverzný ťah?

Vitajte! V akých prípadoch sa v krbe môže objaviť reverzný ťah?Na začiatok navrhujeme riešiť terminológiu. V rôznych zdrojoch možno nájsť definície: "nedostatočný ťah", "reverzný ťah" a "naklonenie ťahu".

Povrchová drenáž, materiály a inštalácia vlastných rúk

Zvýšený záujem majiteľov súkromných webových stránok o inštaláciu povrchových drenážnych systémov zďaleka nie je, pretože s ich pomocou môžete spoľahlivo chrániť povrchovú topografiu alebo základy budovy pred negatívnymi účinkami zrážok.