Kôlňa

Služba

Koľko vážení profilu profilu

Jeden z viacúčelových a široko používaných moderných stavebných materiálov je profilovaný.Keďže materiál má reliéfny povrch, ktorý ho robí majiteľom výnimočnej pozdĺžnej a priečnej tuhosti, používa sa takmer všade.

Uzly drevených striech obytných budov

Najväčší bezplatný systém online pomoci pre on-line prístup k kompletnej zbierke technických regulačných právnych aktov Ruskej federácie. Obrovská základňa technických noriem (viac ako 150 tisíc dokumentov) a kompletný súbor národných noriem, autentický pre oficiálnu základňu Gosstandart.

Služba

Typy

Strecha so studenou podkrovím

Väčšina šikmých striech v našej krajine má vo svojej konštrukcii studený podkrov. Tento názov je spôsobený teplotou vzduchu v podkroví, ktorá by sa nemala výrazne líšiť od teploty vzduchu mimo domu.

Prečo potrebujeme antiseptikum?

Nikto žil bez rôznych zranení - rezy, odreniny, modriny, škrabance, modriny. Zároveň vie, že rana musí byť ošetrená antiseptikom. Prečo to a prečo iné uvedené prostriedky môžu byť potrebné?

Vypustiť

Zahrievanie

Ako izolovať podkrovie zvnútra - urobte si sami tepelnú izoláciu podkrovnej strechy

Podkrovie - obľúbený domov básnikov, umelcov, kreatívnych a tvorivých ľudí. Vďaka novým stavebným materiálom sa podkrovie môže použiť ako miestnosť pod strechou ako obývacia alebo technická miestnosť (zóna) nielen v lete, ale aj v zime (pre zimné bývanie).

Inštalácia dažďového žľabu - inštalácia strešného žľabu

Účel strechy nad domom nemusí byť vysvetlený. Jednou z funkcií je ochrana podkroví alebo podkroví pred zrážaním, t.j. z úniku vody. Ale, tečúci po svahoch strechy, voda nevyhnutne padá na steny a základy.

Možnosti montáže pre montáž tehlovej steny

Pri budovaní domu sa inštalácia strechy stáva jedným z najkritickejších pracovných cyklov. Je dôležité kontrolovať tepelnú izoláciu, hydroizoláciu a spoľahlivé upevnenie všetkých konštrukcií.