Kôlňa

Služba

Typy a cena strešných skrutiek

Jednou z najdôležitejších fáz výstavby domu je konštrukcia strechy. Na vybranom materiáli závisia upevňovacie prvky, ako aj kvalita vykonávanej práce od pohody, spoľahlivosti a trvanlivosti budovy.

Kondenzát v nepravidelne vykurovanom dome

Dobrý deň, milý pán Semenych. Zastupujeme náš sen do reality, kúpil som so mnou manželku, dal som bungalov, izoloval som sa, ako všetko podľa vedy, izospan "A" potom 100-ka minerálna vlna, znova izospan "B" všetko s medzerami vzduchu.

Služba

Typy

Komíny pre kotly a pece: konštrukcia a demontáž

Komíny sú vertikálne zariadenia, ktoré poskytujú spaliny a iné spaľovacie produkty vznikajúce počas prevádzky vykurovacích kotlov alebo pecí v atmosferickom priestore.

Položenie izospana na strop - ktorá strana ležať

Parozábrana každej budovy je dôležitou etapou modernej konštrukcie. Účinná ochrana priestorov pred vznikom vlhkosti a kondenzátu môže výrazne zlepšiť výkonnosť budovy, zvýšiť jej spoľahlivosť a odolnosť.

Vypustiť

Zahrievanie

Vlastnosti použitia tmelu na zastrešenie

Mastix sa pomerne často používa ako materiál na usporiadanie striech. V predaji existuje viac ako jeden druh takej bitúmenovej zmesi, z ktorých každá má svoje vlastné charakteristické technické vlastnosti.

Výpočet minimálneho a optimálneho uhla sklonu strechy v percentách a stupňoch v závislosti od typu strechy a strešného materiálu

Strecha zaujíma dôležité miesto v dizajne každého typu budov, pretože je zodpovedná za poskytovanie základných podmienok pohodlia a neumožňuje vonkajším faktorom poškodiť výzdobu domu.

Sklon kalkulačky Konverzia zo stupňov na percentá

obrázokpopisPomocou kalkulačky prevodu z percent na stupne môžete vizuálne merať a odhadnúť požadovaný uhol (sklon). Tieto výpočty sa často vyžadujú pri navrhovaní a konštrukcii šikmých striech (svah), pri výstavbe diaľnic, pri návrhu ramp a.